Ifjúsági Passió

2012 és 2014 között négy szabadtéri passiójátékot rendeztem Ifjúsági Passió címmel Pécsett a Tettyén és a Széchenyi téren. Alább egy rövid összefoglaló... 

Miután visszatértem Pécsre, többször is megkerestek egy-egy (pécsi) székesegyházi közösségből, hogy rendezzem újra, folytassam a 90-es években - a Tettyén - nagy sikerrel bemutatott passiójátékot. Minden ilyen megkeresést azzal hárítottam, hogy ha a közösségek ismét összefognak és egy emberként a passió mögé állnak, akkor szívesen, addig imádkozzunk az egységért.

2011-ben értettem meg: „most van itt az alkalmas idő, most van az üdvösség napja!” (2Kor 6,2). Ebben erősített meg Udvardy György püspök úr is. Szükség van a fiatalok dinamizmusára, legyünk bátrak és hallassuk a hangunkat, ne várjuk, hogy majd valaki megoldja a problémákat. Legyünk Krisztus tanúi! Így történt, hogy sok-sok korábbi jel, amit addig nem vettem észre, hirtelen egy felkiáltójellé állt össze.

Miért ifjúsági passió? Virágvasárnap az ifjúság világnapja is egyben. Szent II. János Pál pápa 1985-ben jelölte ki az ifjúság világnapjának a nagyhét kezdetét jelentő vasárnapot. Abban az évben, amikor nincs ifjúsági világtalálkozó, a világnapot az egyes egyházmegyékben, így hazánkban is több helyen megünneplik.
A Pécsi Egyházmegyében azzal ünnepeljük az ifjúság világnapját, hogy a virágvasárnapi passiójátékot fiatalok adják elő. Ezért lett a neve: Ifjúsági Passió.

A pécsi passiójáték azért olyan különleges, mert Európában egyedülálló módon 5 helyszínen zajlik maga a misztériumjáték.

Pécsett 1991-ben kezdődött és 13 éven keresztül elevenedett meg évről évre az Élő Víz közösség szervezésében a tettyei várrom körüli dombokon. Bognár Mária (katekéta) látta meg először a lehetőséget, különleges adottságait e pécsi parknak, ahol 5 helyszínen mutatták be színes leplekben a közösség tagjai - kiegészülve a székesegyházi plébánia közösségeivel - a passiót.

2012. április 1-jén 15 órakor több éves szünet után - a Pécsi Egyházmegye Ifjúsági Referatúrájának felhívására - több fiatal közösség összefogásával, közel százötven fiatallal valósult meg Ifjúsági PASSIÓ címmel ez a szabadtéri passiójáték felhasználva a régi tapasztalatokat, kiegészítve az újakkal.

Az alapkoncepció szerint, nagyobb hangsúlyt fektettünk a képi megjelenítésre (tablók), élő zenei kíséretre, illetve - a szereplők (énekesek, nép, sb.) elvegyülésével a tömegben - a nézők hathatósabb ösztönzésére, arra, hogy minél többen bekapcsolódjanak a misztériumjátékba, akár énekkel vagy bekiabálással, akár csak egyszerű vonulással.

Korábbi írás a Tettyén megrendezett szabadtéri passiójátékról (2012-2014)

Európa tizenöt országában, nyolcvanhat helyszínen rendeznek szabadtéri passiójátékokat , sokféle módon, sokféle stílusban bemutatva Jézus Krisztus szenvedés­történetét. Ugyanúgy megtalálható a mozgásszínházas némajáték, mint a klasszikus énekes változat, talán csak egy közös van bennük - a történeten kívül - ez pedig a hűség. Valamikor, valakik elkezdték, a következő generáció pedig folytatta, hagyományt teremtve ezzel a tanúságtétellel, amely a virágvasárnapi ünnep szerves része a mai napig. Magyarországon - Pécsen kívül - még két helyen rendeznek nagyszabású szabadtéri passiójátékot: Magyarpolányban és Budaőrsön. A pécsi passiójáték azért olyan különleges, mert Európában egyedülálló módon 5 helyszínen zajlik maga a misztériumjáték.

Pécsett 1991-ben kezdődött és 13 éven keresztül elevenedett meg évről évre
az Élő Víz közösség szervezésében a tettyei várrom körüli dombokon.
Bognár Mária (katekéta) látta meg először a lehetőséget,
különleges adottságait e pécsi parknak,
ahol 5 helyszínen mutatták be színes leplekben a közösség tagjai
- kiegészülve a székesegyházi plébánia közösségeivel - a passiót. Videó (1995)


2012. április 1-jén 15 órakor több éves szünet után - a Pécsi Egyházmegye Ifjúsági Referatúrájának felhívására - több fiatal közösség összefogásával, közel százötven fiatallal valósult meg Ifjúsági PASSIÓ címmel ez a szabadtéri passiójáték felhasználva a régi tapasztalatokat, kiegészítve az újakkal.

Az alapkoncepció szerint, nagyobb hangsúlyt fektettünk a képi megjelenítésre (tablók), élő zenei kíséretre, illetve - a szereplők (énekesek, nép, sb.) elvegyülésével a tömegben - a nézők hathatósabb ösztönzésére, arra, hogy minél többen bekapcsolódjanak a misztériumjátékba, akár énekkel vagy bekiabálással, akár csak egyszerű vonulással.

A pécsi szabadtéri passiójáték térképeA Tettyei Mésztufa-barlang bejárata alatt található nagyobb sík területen volt az első helyszín. Itt gyülekeztek az emberek. Dalok és koreográfiák tanulásával innen indult a játék. Egy könnyen meg­tanulható karizmatikus dal folyamatos éneklésével (Hozsanna / Eredeti címe:  Hosanna, Ouvrons les portes), annak mutoga­tásával csöppentek bele a nézők az első jelenetbe: Jeruzsálemi bevonulás. Jézus és az apostolok keresztül sétáltak a hozsannázó tömegen és tovább vezetve őket a következő helyszínre, amely a tettyei játszótér feletti teraszosan kialakított kert és környéke volt. Ezen a helyen három jelenetet mu­tat­tak be. Az utolsó vacsorát, melyet egy taizéi dal (Virrassz még) közös éneklése kötött össze a Vir­rasztás jelenetével, aminek a végén a római katonák hatásos belé­pő­jével (római lovasok és katonák) valósult meg az Elfogatás.

A szereplők (katonák, asszonyok, férfiak, gyerekek) elvegyülése, illetve természetes jelenléte a nézők között kulcsfon­tosságúnak bizonyúlt a passiójáték szempontjából, hiszen az ő példájukat követve váltak a nézők a misztériumjáték szereplőivé. Péter árulása a várromok alatti felújított téren volt. Igazi tömegélményt nyújtottak a tettyei várromok között játszódó jelenetek is (Pilátus előtt, Heródes előtt, Jézus elítélése, Íme az ember), ahol nézők/szereplők közvetlen résztvevők lehettek a választásnak (Barabás vagy Jézus), és az elítélésnek.

Az utolsó helyszínt némán közelítettük meg. A tettyei dombon felállított három kereszt jelképezte a Golgotát, ahol Jézus Krisztust megfeszítették, oldalán a két latorral. A jelenet végén, miután elhangzott a római százados mondata ("Ez valóban, az Isten fia volt."), a tömeg halkan elkezdte énekelni a Jézus, majd gondolj rám című taizéi dalt. Sokáig álltunk ott felfelé tekintve és csak énekeltünk, énekeltünk... A szereplők a jelmezeiket letéve egy helyre, lassan vissza sétáltak a várba jelezve a passiójáték végét. A tömeg lassan követte a szereplőket a várba, ahol közös dicsőítéssel zártuk a misztériumjátékot.

Riport Bánki Andrissal és velem a JEL című újságban (2014)

Riport Bánki Andrissal és velem a JEL című újságban (2014 áprilisában)

2012-2014

Szabadtéri passiójáték lesz fiatalok előadásában virágvasárnap Pécsett a Tettyén.

Rövid hír a passiójátékról a Dunántúli Naplóban (2014)

Ifjúsági Passió - plakát 2.0 (2014)

Fotók a 2014-es passiójátékról

Fotók a 2014-es passiójátékról