Ma lenne 83 éves

2013.12.04 17:30
 

Goják János Bikalon született 1930. december 4-én. Középiskolába Pécsett a jezsuiták Pius-gimnáziumába járt. Teológiai tanulmányait Pécsett kezdte, és Budapesten, a Hittudományi Akadémián fejezte be, ahol 1958-ban doktori fokozatot szerzett. A római Lateráni Egyetemhez tartozó Accademia Alfonsianán morális és etika tanulmányai végeztével 1973-ban doktorált le. 1954-ben szentelték pappá, Szabadszentkirályon, Tolnán, Bátaszéken, Pécsett, Mohácson, Pakson, Szekszárdon, majd Dombóváron volt segédlelkész. Ezután Györén volt plébános, és főszerkesztő a Magyar Kurírnál.

A hetvenes-nyolcvanas években – mint az egyház társadalmi tanításának egyik hazai szakértője – jelentős szerepet vállalt a II. Vatikáni Zsinat világképének és a katolikus szociális tanítás értékeinek közvetítésében. Zsinati dokumentumok, enciklikák és más jelentős pápai dokumentumok fordításával és lektorálásával vállalt szerepet a hazai teológia megújításában. 1994-től 17 éven át dolgozott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Justitia et Pax Bizottságának titkáraként, majd főtitkáraként; e minőségében gyakran képviselte hazánkat a nemzetközi szociáletikai fórumokon.

 
A pécsi teológiai tanfolyam igazgatójaként, majd 1991-től a Pécsi Hittudományi Főiskola tanáraként részt vett az újrainduló teológiai oktatásban. Oktatói munkáját nagy alázattal végezte: mindig nyitottan, őszinte érdeklődéssel és önvizsgálatra késztető humorral fordult a hallgatók felé, minden kérdésre, hozzászólásra átgondoltan reagálva. Példájával szellemi nyitottságra, az eltérő álláspontok megértésére és józan ütköztetésére nevelt. Széleskörű műveltsége szerénységgel és az igazság keresése iránti rendíthetetlen elkötelezettséggel párosult.

Életében és tevékenységében összekapcsolódott az Egyház szolgálatában álló pap, a világot megérteni akaró tudós gondolkodó, a társadalom problémáira érzékenyen reagáló szociológus, a kereszténységet a világban hitelesen képviselő újságíró és szerkesztő, valamint a megérlelt ismereteket átadni kész tudományszervező és tanár. Életének 82. (áldozópapságának 59. évében) 2012. július 3-án szentségekkel megerősítve hunyt el Pécsett.

Forrás: pphf.hu

 Gyászjelentés  (pdf)